direct naar inhoud van Regels
Plan: 1e herziening Maaswijk Actualisering
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1930.BPMAW1EHERZ-3001

Regels

Hoofdstuk 1 Bestemmingsregels

Artikel 1 Wijziging artikel 11 Maaswijk actualisering 2011

1.1 Regels bestemmingsplan Maaswijk Actualisering 2011

In het bestemmingsplan 1e Herziening Maaswijk Actualisering 2011 met identificatie nummer NL.IMRO.1930.BPMAW.1HERZ-3001 worden de regels van het bestemmingsplan Maaswijk Actualisering 2011 met identificatienummer NL.IMRO.0612.BP00013-4001 als volgt gewijzigd:

1.2 Aanpassingen verwijzingen:

De volgende regels worden aangepast:

  • In artikel 11.1 onder a vervalt het zinsgedeelte "en woonwagens";
  • In artikel 11.1 onder f wordt gewijzigd in: "maximaal 1 (één) woonwagenstandplaats, ter plaatse van de aanduiding "woonwagenstandplaats;"

1.3 Toevoeging Wijzigingsbevoegdheid

Toegevoegd wordt aan artikel 11 van het bestemmingsplan Maaswijk Actualisering 2011

Artikel 11.6 Wijzigingsbevoegdheid

1. Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet op de ruimtelijke ordening, bevoegd de gronden bedoeld artikel 11, lid 1, voor zover hieraan de aanduiding “woonwagenstandplaats” is gegeven te wijzigen in bestemming “Groen” als opgenomen in artikel 4 van het bestemmingsplan “Maaswijk actualisering 2011”.

2. Van de bevoegdheid bedoeld in lid 1 mag slechts gebruik worden gemaakt indien het gebruik als standplaats beëindigd wordt.

3. Voor de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid bedoeld in lid 1 geldt artikel 22 Algemene Procedureregels van het bestemmingsplan “Maaswijk actualisering 2011” .

Hoofdstuk 2 Slotbepaling

Deze bestemmingsplanherziening kan worden aangehaald onder de naam “1e herziening Maaswijk actualisering 2011”.