direct naar inhoud van 8.1 Vooroverleg
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

8.1 Vooroverleg

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in vooroverleg gebracht overeenkomstig de Wro. Van het waterschap De Hollandse Delta is een zienswijze ontvangen ten aanzien van artikel 21 van de regels (Waterstaat - Waterkering). Om het waterkeringbelang te onderschirjven is hier, conform de wens van het waterschap, opgenomen dat vooraf toestemming nodig is van de waterkeringbeheerder.

Daarnaast is een reactie ontvangen van BMD Advies Rijndelta, namens KPN. Hierin werd aangegeven dat de bouwhoogte op locatie van de KPN-centrale gelegen aan de Vredehofstraat 23a geen 5 maar bijna 10 meter hoog is, en dat de antennemast die hier staat 30 meter is. Deze hoogtes zijn in het ontwerpbestemmignsplan overgenomen.