direct naar inhoud van 5.9 Molenbiotoop
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

5.9 Molenbiotoop

In het noorden van het plangebied, op de hoek van het Noordeinde en de Schenkelweg, staat de molen “Nooitgedacht”. De molen is rijksmonument.

Binnen een straal van 400 meter vanuit molen Nooit Gedacht aan het Noordeinde 99 is een provinciale regeling van toepassing die de vrije windvang van traditionele windmolens beschermt. Deze zogenaamde molenbiotoop duidt maximaal toegestane bouwhoogten (ten opzichte van NAP) aan binnen een straal van 400 meter, waarmee het windrecht is gewaarborgd. Een groot deel van het centrumgebied valt binnen de molenbiotoop. Teneinde de gewenste bouwontwikkelingen van het Stadsplein, het nieuwe theater en de toekomstige transformatie van de gebieden Haven Zuid en Haven Noord te kunnen realiseren, is de molen in 2010 met zeven meter verhoogd. De kleinschalige dijkbebouwing aan het Noordeinde valt ook binnen de molenbiotoop. Mogelijk nieuw toe te voegen bebouwing aan het Noordeinde zal zich qua typologie en hoogte moeten aansluiten op de bestaande morfologie en daarmee niet strijdig zijn met de nieuwe vigerende molenbiotoop.

afbeelding "i_NL.IMRO.0612.BP00039-4001_0016.jpg"