direct naar inhoud van 5.7 Groen
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

5.7 Groen

De huidige groenstructuur is gebaseerd op de stedenbouwkundige opzet van het Centrum. De groenstructuur heeft een verbindende functie, mede omdat deze immers grotendeels samenvalt met de hoofdverkeersroutes. Het plangebied van het Centrum wordt grotendeels begrensd door de 'kleine ring' die gevormd wordt door de Groene Kruisweg, Schenkelweg, Hekelingseweg en de Ruwaard van Puttenweg. De lijnen van deze ring zijn een belangrijk onderdeel van de hoofdgroenstructuur van Spijkenisse. Het beeld wordt hier voornamelijk bepaald door bomen en groen ingevulde bermen. De verschillende ontsluitingsroutes vanuit het centrum haken aan aan de 'kleine' ring en zijn hiermee gekoppeld aan de hoofdgroenstructuur. In het gebied van het kerncentrum wordt het beeld bepaald door heestervakken en boomrijen.

Een opvallende belangrijke lijn is de Vierambachtenboezem. De Boezem heeft een totale lengte van 5 km. en heeft nog steeds de oorspronkelijke functie, het afvoeren van overtollig polderwater. Het water begint vanuit het Oostenrijk in het buitengebied en vormt een groene vinger dwars door het Mallebos en Park Vogelenzang tot ver in het centrum van de stad. De boezem heeft binnen de bebouwde kom groene natuurlijke oevers met diverse paddenpoelen. Buiten de stad gaat het over in natuurvriendelijke oevers.

Ook grote groene vlakken zijn in de groenstructuur opgenomen, zoals het Centrumpark.

Een welkome groene zone midden in de stad, met een open karakter, lange zichtlijnen, bomen, heesters en waterpartijen. Tevens herbergt het de drukbezochte kinderboerderij. Door dit park aan te laten sluiten met de totale structuur, dringt het groen door tot in het hart van het Centrum van Spijkenisse. Het Centrumpark functioneert als belangrijke schakel tussen het metro- en busstation met het winkelcentrum. Door het park loopt een veelgebruikte looproute vanaf het openbaar vervoer naar de Stadhuispassage. De entree van het park behoeft overigens de aandacht, omdat deze vanaf het metro- en busstation moeilijk te herkennen is als de hoofdroute richting de centrumkern. De gehele route richting het centrum dient te worden verduidelijkt.

Naast het Centrumpark is de begraafplaats aan de Vredehofstraat ook een groter groengebied in het centrum. Vanwege de locatie functioneert het gebied als een belangrijke entree voor het centrum. Het beeld richting de Boekenberg wordt bepaald door een rij zware platanen. Kijkt men richting de Hekelingseweg dan ervaar je de entree geheel anders. Door het water van de Vierambachtenboezem met de groene oevers en de zware bomenrijen langs de Hekelingseweg krijgt het gebied een haast landschappelijk karakter.

afbeelding "i_NL.IMRO.0612.BP00039-4001_0015.jpg"