direct naar inhoud van 5.5 Flora en Fauna
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

5.5 Flora en Fauna

In het centrumgebied bevinden zich geen natuurgebieden. Het centrumpark is een belangrijk onderdeel van de groenstructuur, maar bevat geen te beschermen elementen op grond van de natuurwetgeving. Omdat het plan verder een actualisatie betreft en er in het plan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt die voor gebieden of soorten een bedreiging zouden kunnen betekenen, is er voor onderhavig plan geen verder natuuronderzoek noodzakelijk.

Bij ontwikkelingen afwijkend van dit plan, zal telkens moeten worden bezien of hierbij te beschermen flora en fauna in het geding is.