direct naar inhoud van 5.10 Verkeer en Vervoer
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

5.10 Verkeer en Vervoer

5.10.1 Verkeerscirculatie

Het plangebied Centrum wordt begrensd door de Groene Kruisweg, Schenkelweg, Ruwaard van Puttenweg en Hekelingseweg (de zogenaamde kleine Ring). De Groene Kruisweg en de Schenkelweg maken onderdeel uit van de externe hoofdontsluitingsroute van Spijkenisse. De Groene Kruisweg geeft aansluiting op het bovenliggend wegennet. Het Centrum wordt op zes punten ontsloten op de kleine Ring waarvan drie een functie vervullen in de aanrijdroutes naar de parkeergarages (Vredehofstraat, Centrumlaan en Dr.J.M. den Uyllaan). De drie aanrijdroutes naar de parkeergarages hebben een 50 km/uur regime evenals een deel van de Stationsstraat, de overige straten vallen binnen de dertig kilometer zone.

5.10.2 Goederenvervoer

Voor de stadsregio Rotterdam is een kwaliteitsnet voor het goederenvervoer gedefinieerd. De schakels die deel uitmaken van dit netwerk moeten voldoen aan specifieke eisen om een veilige en betrouwbare afwikkeling van het goederenvervoer mogelijk te maken. De Groene Kruisweg, de Schenkelweg (tussen Groene Kruisweg en Dr.J.M. den Uyllaan) en de Dr.J.M. den Uyllaan zijn onderdeel van dit netwerk. De voetgangersgebieden in het Centrum zijn van maandag tot en met zaterdag tijdens venstertijden (07.00 uur tot 11.00 uur) opengesteld om te bevoorraden.

 

5.10.3 Parkeren

In 2012 is voor het gebied een nieuw parkeerbeleid vastgesteld. Het parkeerbeleid is een instrument om het Centrum de mogelijkheden te bieden zich economisch en maatschappelijk te ontwikkelen. Daarnaast is het parkeerbeleid een instrument om bewoners en hun bezoekers te faciliteren. In het verleden is gekozen voor een compact Centrum waardoor op korte loopafstanden een grote diversiteit aan functies geboden kan worden om zo de aantrekkelijkheid van het Centrum te optimaliseren. Het centrumkerngebied kan op deze wijze een “huiskamerfunctie” vervullen waar de horeca, cultuur en ander uitgaansleven tot haar recht kunnen komen. Gevolg van de compactheid van het centrumkerngebied is dat de openbare ruimte schaars is en dat bij de ontwikkeling van het Centrum direct de parkeergarages gebouwd werden onder de voorzieningen en woningen.

Het hele Centrum is aangewezen als een betaald parkerengebied. Hiervoor is het Centrum opgedeeld in vier parkeerzones: Centrum Kern, Centrum Noord, Centrum Zuid en Centrum Oost. In de Centrum Kern liggen zes parkeergarages die het kort bezoek aan de Centrum Kern moeten opvangen. Het parkeren op straat in de Centrum Kern wordt zoveel mogelijk vrijgehouden voor de bewoners en hun bezoekers.

Door de compacte opzet van het Centrum is er relatief weinig openbare ruimte. Daardoor is er op straat in de Centrum Kern te weinig parkeercapaciteit voor alle bewoners. Om deze reden zijn tien gebiedjes/ wooncomplexen uitgezonderd van het parkeervergunningengebied. De bewoners van deze gebiedjes zullen hun motorvoertuigen in een parkeergarage moeten parkeren.

Een parkeerverwijsroute wordt nog opgesteld. Uitgangspunt van dit plan is dat de motorvoertuigen vanaf de kleine Ring zo efficiënt mogelijk naar de parkeergarages geleid worden, waardoor het aantal voertuigkilometers in het Centrum zo klein mogelijk wordt gehouden. Dit is van belang voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van het plangebied.

Het adviesbureau Goudappel Coffeng heeft in de nota “Parkeren in het Centrum van Spijkenisse, Actualisatie parkeerbalans”, d.d. 10 maart 2006, op basis van de toenmalige gegevens en berekening gemaakt van de benodigde parkeercapaciteit. In de prognose is rekening gehouden met de geconstateerde parkeerbehoefte in 2000 en de CROW kengetallen voor woningen, winkels en andere voorzieningen van een centrumgebied. Bij de besluitvorming over het aantal parkeergarages c.q. parkeercapaciteit is besloten om het parkeerterrein Breestraat aan te wijzen als een reserve locatie voor een parkeergarage mocht blijken dat er onvoldoende parkeercapaciteit aanwezig is.

5.10.4 Verkeersveiligheid

In het plangebied zijn geen black spots (zes slachtofferongevallen in drie jaar). Verdeeld over het centrum zijn er in de periode 2006 tot en met 2010 19 slachtofferongevallen geregistreerd. Hierbij waren er vier slachtoffers met ernstig letsel (ziekenhuisopname, geen dodelijke slachtoffers) verspreid over het gebied. De jaren 2007 en 2008 steken ongunstig af bij de andere jaren. Gelet op drukte in het gebied met veel ingrijpende werkzaamheden aan en langs de wegen is het totale verkeersveiligheidsbeeld zeker niet ongunstig te noemen.

5.10.5 Openbaar vervoer

Aan de rand van het plangebied ligt naast de Ruwaard van Puttenweg een openbaar vervoerknooppunt: metro-/ busstation Spijkenisse Centrum. Op dit knooppunt halteren twee metrolijnen die beide een eindpunt hebben bij Spijkenisse De Akkers. De ene metrolijn gaat via Rotterdam–Zuid naar het eindpunt in het centrum van Rotterdam waar een aansluiting is op het NS station Rotterdam Centraal en de tweede lijn loopt via Schiedam en het Centrum van Rotterdam naar Capelle aan den IJssel. Alle stadslijnen en nagenoeg alle streeklijnen van Voorne-Putten en Rozenburg hebben bij dit knooppunt een halte.

Op het metro-/ busstation Spijkenisse Centrum stappen circa 8.200 reizigers in de metro (telling 2009, bron RET), ongeveer 8.000 reizigers uit Spijkenisse op de bus en ongeveer 11.000 reizigers uit de streek op de bus (telling 2008, bron Connexxion).

Het Centrum van Spijkenisse is anno 2012 zonder overstappen met buslijnen bereikbaar uit alle woonwijken. Naar verwachting zal dit uitgangspunt voor de grotere vervoersstromen na de bezuinigingen die doorgevoerd worden op het openbaar vervoer, overeind blijven. Behalve het knooppunt voor het openbaar vervoer zijn er in het plangebied nog vier bushaltes: Eerste Heulbrugstraat, Vredehofplein, Raadhuislaan, Dr.J.M. den Uyllaan. Aan de rand van het plangebied is er een bushalte op de Hekelingseweg.

5.10.6 Langzaam verkeer

Fietsverkeer

Het Centrum van Spijkenisse is vanuit de woonwijken goed bereikbaar met de fiets. De route vanuit De Akkers en Sterrenkwartier moet nog verbeterd worden. De stallingscapaciteit in het Centrum is beperkt. Er zijn een paar plaatsen aangewezen waar een aantal fietsklemmen bij elkaar geplaatst zijn. Ook zijn er twee overdekte stallingslocaties waar te zijner tijd bewaking kan plaats vinden.

Bij het metro-/ busstation Spijkenisse Centrum is tegen betaling een bewaakte fietsenstalling en is een grote concentratie van fietsklemmen in de openbare ruimte waar de fietsen gratis en onbewaakt geparkeerd kunnen worden.

Voetgangers

In de Centrum Kern zijn een aantal voetgangersgebieden aangelegd om comfortabel te kunnen winkelen. Deze gebieden maken onderdeel uit van de kwaliteit en de de uitstraling van het winkelcentrum.