direct naar inhoud van 3.1 Visiedocument afronding centrum
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

3.1 Visiedocument afronding centrum

Op 12 juni 2012 heeft de gemeenteraad van Spijkenisse het Visiedocument afronding Centrum vastgesteld. In deze beleidsvisie zijn door het gemeentebestuur voor een aantal gebieden en locaties in het centrum voor de middellange termijn (visiehorizon 2020) ruimtelijke-functionele ontwikkel- en transformatiepotenties benoemd en strategische verkenningen gedaan. Voor deze locaties zijn op het moment van in procedure brengen van dit bestemmingsplan geen concrete aanvragen in het kader van een omgevingsvergunning ingediend. De geschetste globale mogelijkheden zijn derhalve niet opgenomen en juridisch vertaald in dit bestemmingsplan.