direct naar inhoud van 1.5 Leeswijzer
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

1.5 Leeswijzer

Dit document is opgesteld uit 8 hoofdstukken. Na de inleiding (Hoofdstuk 1) wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan:

  • de planbeschrijving van de huidige situatie (Hoofdstuk 2)
  • de planbeschrijving van de toekomstige situatie (Hoofdstuk 3), een beknopte beschrijving van de ruimtelijke en functionele uitgangspunten van het bestemmingsplan;
  • het beleidskader, bestaande uit Europees- en rijksbeleid, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid (Hoofdstuk 4);
  • de omgevingsaspecten (Hoofdstuk 5);
  • de juridische planbeschrijving (Hoofdstuk 6);
  • de economische uitvoerbaarheid (Hoofdstuk 7);
  • het gevoerde vooroverleg (Hoofdstuk 8).