direct naar inhoud van 1.4 Planvorm
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

1.4 Planvorm

Het bestemmingsplan 'Centrum 2012' heeft een conserverend karakter, dat wil zeggen dat de bestaande ruimtelijke en functionele situatie wordt vastgelegd. Alle vrijstellingen die in het gebied zijn verleend, worden in het bestemmingsplan opgenomen.

Dit betekent voor het overige niet, dat er ook verder binnen het plangebied gedurende de planperiode van 10 jaar géén ontwikkelingen worden voorzien. Voorzover er al nieuwe ontwikkelingen bekend zijn, zijn deze echter op het moment van voorbereiden nog te prematuur om in dit bestemmingsplan te kunnen worden meegenomen. Voor deze toekomstige bouwplannen zullen dan ook te zijner tijd aparte ruimtelijke procedures worden gevolgd.

Daarnaast zijn in dit bestemmingsplan de ruimtelijke ingrepen meegenomen waarvoor op basis van artikel 19 van de (oude) Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) vrijstelling is verleend, op basis van de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing is verleend, of waarvoor een omgevingsvergunning is afgegeven in afwijking van een vigerend bestemmingsplan.

Om de ruimtelijke aanvaardbaarheid te garanderen en voldoende rechtszekerheid te bieden aan de bewoners en andere gebruikers van het gebied, is er gekozen om voor dit plangebied een vrij gedetailleerd bestemmingsplan op te stellen.