direct naar inhoud van 1.3 Vigerende bestemmingsplannen
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

1.3 Vigerende bestemmingsplannen

In het plangebied is een aantal bestemmingsplannen van kracht, te weten:

 • 1. Oranjebuurt
 • 2. West
 • 3. Jan Campertkade
 • 4. Industrieplan Molenwei
 • 5. Plan Centrum (1958)
 • 6. Zuid Herziening 1966
 • 7. Zuid na 1ste herziening
 • 8. Marrewijklaan
 • 9. Marrewijklaan na 1ste herziening
 • 10. Centrum Oost 1984
 • 11. Stadscentrum (1962)
 • 12. Stadscentrum (1973)
 • 13. Partieel plan Stadscentrum
 • 14. Molenwei
 • 15. Bedrijventerrein Zuid 1985
 • 16. Schenkel Groenewoud Noord
 • 17. Sterrenkwartier

Op de afbeelding 'overzicht vigerende bestemmingsplannen' is de ligging van de bestemmingsplangrenzen te zien van de plannen, die tot het onherroepelijk worden van het onderhavige bestemmingsplan "Centrum 2012' binnen het plangebied van kracht waren. Ook is hierbij te zien wanneer deze plannen zijn vastgesteld en goedgekeurd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0612.BP00039-4001_0004.png"