direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

1.1 Aanleiding

Op 31 januari 2007 heeft de gemeenteraad het Actualiseringsprogramma Bestemmingsplannen 2006-2016 vastgesteld, onder de titel: "Spijkenisse, actueel bestemd". In dat programma wordt de aanzet gegeven tot het op een efficiŽnte en effectieve manier actualiseren van de veelal verouderde bestemmingsplannen van de gemeente Spijkenisse.

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is er een plicht om bestemmingsplannen eens in de tien jaar te actualiseren. In de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) was deze termijn van tien jaar ook opgenomen, echter zonder gevolgen bij termijnoverschrijding. Daarnaast vormt de actualisering en digitalisering van de bestemmingsplannen de afronding van het proces van ruimtelijke planvorming binnen de gemeente.

De huidige bestemmingsplannen voor de wijken in het centrum van Spijkenisse dateren uit de periode 1958 tot en met 2006. Voor het grootste deel van het plangebied zijn de bestemmingsplannen gezien de termijn van 10 jaar aan herziening toe.

Doel van het actualiseringproces is om:

  • 1. de bestemmingsplannen actueel te maken;
  • 2. het huidig gebruik van de gronden en opstallen zo goed mogelijk te bestemmen;
  • 3. het aantal ontwikkelingsmogelijkheden af te bakenen;
  • 4. een juridisch systeem te kiezen dat past in deze tijd;
  • 5. de in de loop der tijd via o.a. artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleende vrijstellingen te formaliseren;
  • 6. te digitaliseren.