direct naar inhoud van Artikel 6 Cultuur en ontspanning
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

Artikel 6 Cultuur en ontspanning

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een galerie met kunstuitleen;
  • b. ter plaatse van de functieaanduiding 'kb': een kinderboerderij en bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals speeltoestellen, groen, water, nutsvoorzieningen, laad- en losruimte en parkeervoorzieningen;
  • c. ter plaatse van de functieaanduiding 'spt': een speeltuin.

6.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

6.2.1 Gebouwen
  • a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
  • b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)', ten hoogste de aangegeven bouwhoogte.

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
  • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
  • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 9 m;
  • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m.