direct naar inhoud van Artikel 5 Centrum
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

Artikel 5 Centrum

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. zakelijke dienstverlening ten hoogste tot en met categorie B1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;
 • c. bedrijf ten hoogste tot en met categorie B1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;
 • d. horeca 1;
 • e. kantoren;
 • f. publiekverzorgend ambacht en dienstverlening;
 • g. maatschappelijke dienstverlening;
 • h. wonen, uitsluitend op de verdiepingen;
 • i. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, laad- en losruimte, nutsvoorzieningen, ondergrondse/bovengrondse parkeervoorzieningen, bergingen, fietsenstallingen en water.
 • j. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals paden, verblijfsgebieden, terrassen, nutsvoorzieningen, bruggetjes, trappen en liften.
 • k. laad- en losplaats inpandig;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'pg': een parkeergarage.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. voor gebouwen geldt het volgende maximum:
  • 1. bouwhoogte: zoals aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)'.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte mag ten hoogste 3 meter bedragen;
 • b. in afwijking van 5.2.2 onder a mag de hoogte van vlaggenmasten maximaal 9 meter bedragen.

5.3 Specifieke gebruiksregels

Als met het plan strijdig gebruik wordt in ieder geval bedoeld het gebruik van de gronden en de daarop voorkomende bouwwerken c.q. gebouwen of delen daarvan ten behoeve van een seksinrichting.