direct naar inhoud van Artikel 19 Verkeer - Railverkeer
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

Artikel 19 Verkeer - Railverkeer

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. spoorwegvoorzieningen;
 • b. metro;
 • c. wegen, voet- en rijwielpaden;
 • d. groenvoorzieningen, bermen en watergangen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. detailhandel met een maximum van 30 m2;
 • h. fietsenstallingen, abri's, telefooncellen, straatmeubilair en dergelijke.

19.2 Bouwvoorschriften
19.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de hoogte ter plaatse van de aanduiding 'bouwhoogte', mag niet worden overschreden.

19.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepaling:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de bestemming, mag ten hoogste 4 meter bedragen.