direct naar inhoud van Artikel 16 Tuin
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

Artikel 16 Tuin

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen (en erven) behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen.

16.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 16.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • a. behoudens erkers aan hoofdgebouwen, vlaggenmasten en erf- en terreinafscheidingen mogen op deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd;
  • b. de horizontale diepte van een erker mag niet meer dan 1 m bedragen;
  • c. een erker mag ten hoogste 60 % van de breedte van de naar de weg toegekeerde gevel van het hoofdgebouw bedragen;
  • d. de bouwhoogte van een erker mag ten hoogste gelijk zijn aan die van de begane grondlaag van het hoofdgebouw;
  • e. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen.
  • f. de bouwhoogte van een vlaggenmast mag niet meer dan 6 m bedragen.