direct naar inhoud van Artikel 14 Maatschappelijk
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

Artikel 14 Maatschappelijk

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke dienstverlening;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bp': een begraafplaats;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'h': horeca 1 en 2;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'on': onderwijsvoorzieningen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 're': voorzieningen ten behoeve van religie;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'w': een woning;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'sm - kdv': specifieke vorm van maatschappelijk - kinderdagveblijf;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'pg': een parkeergarage;
 • i. aan de hoofdfunctie ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd met inachtname van de bebouwingspercentages ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingspercentage terrein';
 • b. voor gebouwen gelden de volgende maxima:
  • 1. goothoogte: zoals aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';
  • 2. bouwhoogte: zoals aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';

14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende bepaling:

 • a. de bouwhoogte mag ten hoogste 3 meter bedragen, met uitzondering van terrein- en erfafscheidingen die van af de voet gemeten maximaal 2 meter hoog mogen zijn.