direct naar inhoud van Artikel 12 Groen
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

Artikel 12 Groen

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. fiets- en / of voetpaden;
 • c. sportvoorzieningen, speelvoorzieningen en hierbij passende, openbare verblijfsvoorzieningen;
 • d. bijbehorende verhardingen en watergangen;
 • e. aan de hoofdfunctie ondergeschikte verkeersvoorzieningen;
 • f. bij deze doeleinden behorende voorzieningen, zoals straatmeubilair, reclameborden, kunstwerken, parkeer- en speelvoorzieningen, abri's en nutsvoorzieningen;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'sz': een speelvoorziening;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'spv': een sportveld.

12.2 Bouwregels
12.2.1 Gebouwen

Behoudens abri's en nutsgebouwen mogen binnen deze bestemming geen andere gebouwen worden gebouwd. Voor abri's en nutsgebouwen gelden de volgende bepalingen:

  • 1. maximale bouwhoogte: 3 m;
  • 2. maximale inhoud 40 m3.

12.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • 1. maximale bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten 9 m;
 • 2. maximale bouwhoogte van speeltoestellen: 4 m;
 • 3. maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m;
 • 4. ter plaatse van de aanduidingen 'spv' en 'sv' is de maximale bouwhoogte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde 4 meter.

12.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.2.2 en toestaan dat reclameborden worden geplaatst met maximale hoogte van 4 m.