direct naar inhoud van Artikel 11 Gemengd - 3
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

Artikel 11 Gemengd - 3

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. zakelijke dienstverlening;
  • b. kantoren;
  • c. maatschappelijke dienstverlening, waaronder mede wordt verstaan een zorghotel;
  • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals inpandige laad- en losruimtes, nutsvoorzieningen, (parkeer-)garages, bergingen en fietsenstallingen.

11.2 Bouwregels

Op en onder de 11.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
  • b. voor gebouwen geldt het volgende maximum:
    • 1. bouwhoogte: zoals aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)'.
  • c. in afwijking van het bepaalde onder a. mogen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals ten dienste van een fietsenberging en dergelijke, buiten het bouwvlak alleen worden gebouwd tot een gezamenlijke oppervlakte van 50 m2 per bouwperceel.