Inhoud van de voorschriften

 

 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

                                               

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 2 Wijze van meten

 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsbepalingen

 

Artikel 3 Bedrijf

Artikel 4 Gemengd

Artikel 5 Groen

Artikel 6 Kantoor-1

Artikel 7 Kantoor-2

Artikel 8 Maatschappelijk

Artikel 9 Verkeer

Artikel 10 Verkeer en Verblijfsgebied

Artikel 11 Water

Artikel 12 Wonen

Artikel 13 Waarden-Archeologische waarden

 

 

Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen

 

Artikel 14 Antidubbeltelbepaling

Artikel 15 Algemene bepalingen met betrekking tot het bouwen

Artikel 16 Overschrijding bouwgrenzen

Artikel 17 Algemene gebruiksbepaling

Artikel 18 Algemene vrijstellingsbepaling

Artikel 19 Algemene wijzigingsbevoegdheid

Artikel 20 Algemene procedurebepalingen

 

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen

 

Artikel 21 Overgangsbepalingen

Artikel 22 Strafbepaling

Artikel 23 Slotbepaling

 

 

Bijlagen:

1. Staat van Bedrijfsactiviteiten.

2. Staat van Horeca-activiteiten.