Artikel 23      Slotbepaling

Dit plan kan worden aangehaald onder de naam "Bestemmingsplan Centrum Noord-West".