Artikel 22      Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in artikel 13, lid 13.4.1 en artikel 17, lid 17.1 en lid 17.2 is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 1a van de Wet op de economische delicten.