Artikel 14      Antidubbeltelbepaling

1.1.             Antidubbeltelbepaling

Gronden die in aanmerking zijn genomen bij het verlenen van een bouwvergunning, waar­aan uitvoering is of kan worden gegeven, blijven bij de beoordeling van latere bouwplannen, waar­voor bouwvergunning is vereist, buiten beschouwing.