Bijlagen bij toelichting bestemmingsplan Park Waterrijk VI

 

Bijlage 1:

Toetsing i.h.k. van de natuurwetgeving Hekelingen fase 6

(Ecologisch adviesbureau Van der Goes en Groot 20 maart 2018, kenmerk QS2018-18)

Bijlage 2:

Verkennend bodemonderzoek Heer en Meester en Park Waterrijk VI te Hekelingen

(Deta Milieu, kenmerk 1802126D d.d. 6-4-2018)

Bijlage 3:

Notitie Akoestisch effect plan Waterrijk fase 3,4, 5 en 6)

(Kuiper Compagnons, d.d. 18 april 2017, nr. 617.115.00)

Bijlage 4:

Archeologie

(BOOR)